Kıdem Tazminatı Nedir

Anasayfa » Tüm Yazılar » Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem tazminatı nedir ve hangi koşullarda, işçi bu haktan faydalanabilir. İş hukuku maddeleri kapsamında, işçi ve işverene bazı yükümlülükler verilmiştir. İşçi, iş kapsamındaki görevlerini yapmakla yükümlüdür. İşveren ise; maaş ödemesi, sigorta, izin hakları, ek ücret ödemesi ve iş çıkışlarında koşullar oluşmuşsa tazminat haklarından sorumludur. Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, iş hukuku kanunları kapsamında cezai işlem uygulanabilir.

Tazminatın hak edilmesi için iş yerinde 1 yıllık çalışma süresinin dolmuş olması ve haksız fesih kurallarının geçerli olması gerekmektedir. Aksi olan durumlarda tazminat alınamaz. Ayrıca belirtelim ki; mevsimlik işçiler, tazminat hakkından faydalanamazlar. “ İşçi, işveren tarafından haksız fesih yapılarak işten çıkartılırsa tazminat alma hakkına sahiptir” açıklamasını yaparak kıdem tazminatı nedir sorusunun yanıtını vermiş oluruz.

Ölüm Tazminatı

Ölüm tazminatı hakkında makalemizin bu kısmından bilgi edinebilirsiniz. Türk Borçlar Kanunu 440. Maddesinde işçinin ölümü halinde, işveren işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden itibaren 1 aylık, iş ilişkisi 5 yıldan uzun bir süre devam etmiş ise, 2 aylık ücret tutarında bir ödeme ile işveren sorumlu tutulmuştur.

İş Kanunları gereğince bilinmesi gereken bir hususta şöyle olmaktadır; “Kıdem tazminatının işlevi ile ölüm tazminatının işlevleri farklıdır. Birbirinin yerine düşünülemez”.

İşyerinin Devredilmesinde Kıdem Tazminatı

İşyerinin devredilmesinde kıdem tazminatı hakkı var mıdır? Kıdem tazminatı nedir ve ölüm halindeki tazminatı belirttikten sonra, makalemizin bu kısmında devir halinde tazminatla ilgili bilgilendirme yapacağız.

Kanun koyucu devir ya da intikali veya herhangi bir suretle bir işverenden geçmesi ya da işyerindeki iş sözleşmelerinin toplamı üzerinden hesaplanacağını, İş Kanunu madde 14/f.3’de ifade etmiştir. Yani devir, taşınma işyerindeki değişim çalışan işçinin kıdem süresini etkileyen bir faktör değildir. Toplam süre üzerinden hesaplamaya gidilir. 4857 sayılı İş Kanununun altınca maddesinin ikinci fıkrası ile bir uyumdan söz edilebilir. Fakat buradaki temel sorun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun devre ilişkin hükümlerinin işçiye haklı fesih hakkı verip vermeyeceğidir. Bilinmelidir ki; “Devir iş sözleşmesinin 1 yıllık kıdem süresinin varlığı ile kıdem tazminatını hak ettirecek bir nedendir”.

Kıdem tazminatı nedir ve İş Hukukuna dair olan konularınız hakkında görüşme yapmak için, internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Beylikdüzü Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Asliye Ceza Mahkemesi makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2019-08-15T19:23:35+00:00Ağustos 14th, 2019|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment