Mirasın Reddinin Sonuçları

Anasayfa » Tüm Yazılar » Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın reddinin sonuçları nelerdir ve bu işlem yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtları için, bu makalemiz ve internet sayfamızda yer alan diğer makalelerimizden faydalanabileceğiniz gibi, hukuk büromuzdan da konu ile ilgili olarak bilgi alabilirsiniz.

Reddi mirasın sonuçları şu şekilde olmaktadır;

  • Yasal mirasçıların tümü mirası reddederse, miras sulh hukuk mahkemesi tarafından iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Miras, mirası reddedenlerin yerine geçen mirasçılara geçmez.
  • Miras, altsoyun tamamı tarafından reddedilirse eğer, kalan bütün miras sağ kalan eşe geçer. Altsoyun tamamı mirası reddettiği takdirde, mira payı 2. Zümredeki kişilere de geçmez.
  • Atanmış mirasçının, mirası reddetmesi durumunda ise aksine bir düzenleme yapılmamışsa reddedilen miras yasal mirasçılara geçer.

Mirasın reddinin sonuçları hem yasal mirasçıları, hem de atanmış mirasçıları konu almaktadır.

Mirastan Feragat Etme

Mirastan feragat etme kısmi olarak ve tam olarak ikiye ayrılmaktadır. Feragat ile mirasçı, miras bırakana karşı ileride doğacak olan miras hakkından miras bırakan ile yapacağı bir sözleşme ile vazgeçer. Mirastan feragat eden kişinin vazgeçtiği, beklenen bir hak olmaktadır yani miras hakkı değildir. Çünkü miras hakkı, miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçen haktır.

Tam feragat halinde, miras bırakanın ölümü ile miras hakkının dağılımı için feragat eden kişi çağırılmaz. Kısmi feragat halinde, ya feragat edenin miras payı azalır ya da saklı payın korunmasından yararlanamaz, fakat mirasçı sıfatı devam eder.

Mirasın reddinin sonuçları başlıklı makalemize, mirasçılık sıfatından yoksun bırakılma hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

Mirasçılıktan Çıkarılma

Mirasçılıktan çıkarılma kapsamını, Türk Medeni Hukuku cezai ve koruyucu olarak iki kısma ayırarak belirtmiştir. Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakana saklı paylı mirasçısını mirastan uzaklaştırma imkânı verir. BU bakımdan saklı pay kurumu ile yakından ilişkisi vardır. Çünkü bu yolla miras bırakan, saklı paylı mirasçısı bulunmasına rağmen terekesi üzerinde daha geniş bir tasarruf imkânı elde edebilir.

Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olması için gerekli işlemler eksiksiz yapılmalıdır. Aksi halde, mirastan uzaklaştırılan kişi tenkis davası açma hakkına sahip olur. Hemen belirtmemiz gerekir ki; Bir kişiyi mirasçılık sıfatından çıkartabilmek için belli başlı koşulların da olması gerekmektedir. (Bakınız: Mirasçılıktan çıkartma kuralları)

Mirasın reddinin sonuçları ve mirasa dair diğer konular hakkında bilgi almak için, Beylikdüzü Miras Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan, Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanmada Tazminat makalemizi inceleyiniz.

By |2019-09-09T11:04:06+00:00Eylül 6th, 2019|Bilgilendirme, Miras Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment