Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Anasayfa » Tüm Yazılar » Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında korunan en temel amaç, kişilerin özel hayatları ve bu konudaki haklarının korunmasıdır. Bu suçun kapsamı, TCK madde 134’de yer almaktadır. TCK madde 134/1 ile kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi suç sayılmış ve ihlalin görüntü ya da seslerin kayda alınması usulü ile yapılması sonucunda, suçun nitelikli halinin oluştuğu da belirtilmiştir. Buna karşılık TCK madde 134/2 ihlal edilen özel hayata ilişkin ses ya da görüntünün ifşa edilmesini ayrıca bağımsız olarak cezalandırma yoluna gitmiştir.

Özel hayata ve onun gizliliğine dair işlenen suçların cezaları, kapsamına ve niteliğine göre değerlendirilerek cezalandırılır. Özel hayatın gizliliği ihlal suçu karşılığında, hapis cezasına hükmedilebileceği gibi, hâkimin kararına bağlı olarak Adli para cezası da verilebilir.

Özel Hayata Karşı İşlenen Suça Teşebbüs

Özel hayata karşı işlenen suça teşebbüs aşamasında kalınması, cezanın oranında bir farklılığa sebep olur mu? Özel yaşamın gizliliğini ihlal salt hareket suçu olduğu için ancak icra hareketleri bölünebiliyorsa teşebbüs söz konusu olur. Buna karşılık, kaydedilen görüntü ve sesin, mağdurun durumu anlaması sebebiyle sildirilmesi ya da geri alınması sebebiyle hiç kullanılmamış olması gibi bir durumda, suç yine tamamlanmış olacaktır.

Uygulamada, özellikle ikinci fıkra açısından teşebbüs gündeme gelebilir. Örneğin, kayda alınan bir görüntünün, çıkar karşılığında basına satılmak istenmesi, fakat ihbar üzerine failin yakalanması durumunda, failin madde 134/I’den değil, madde 134/2’ye teşebbüsten cezalandırılması gerekecektir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu başlıklı yazımızın son kısmında, suçun nitelikli halinden bahsedeceğiz.

Özel Hayata Karşı İşlenen Suçta Nitelikli Hal

Özel hayata karşı işlenen suçta nitelikli hal oluştuğu zaman, suçun cezasında da artış görülmektedir. Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak görülmüştür.

TCK madde 137’den yola çıkarak belirtebiliriz ki;

  • Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle
  • Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve diğer ceza davaları konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar Ceza Avukatları ile görüşebilirsiniz.

Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshedilmesi için tıklayınız.

By |2020-05-08T16:56:45+00:00Mayıs 5th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment