Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshedilmesi

Anasayfa » Tüm Yazılar » Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshedilmesi

Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshedilmesi

Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshedilmesi

Sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi durumunda, işçinin hakları neler olmaktadır? İş sözleşmesinin feshini hem işçi hem de işveren yapabilmektedir. Fakat önemli olan burada yapılan feshin doğru ve usule uygun şekilde olabilmesidir. Usule aykırı fesih yapan taraf için, iş kanunları gerekliliğince yasal uygulamalar yaptırılır. İş kanunlarına göre feshi her iki tarafta yapabilir.

İşveren, işçinin belli başlı durumlarda iş anlaşmasını bitirebilir. Fakat bu uygulamayı yaparken iş kanunları gerekliliğince belirlenmiş olan ölçütlere de dikkat etmesi gerekmektedir. Yani işçinin sözleşmesini fesih ederken geçerli bir sebebe dayanması gerekir. Aksi olan durumlarda fesih geçerliliğini yitirir ve işçinin de, işveren hakkında dava yoluna gitmesinin yolu açılır. Sözleşmenin işveren tarafından feshi için geçerli olan sebeplerle yazımıza devam edeceğiz.

İşverenin Haklı Fesih Sebepleri

İşverenin haklı fesih sebepleri nelerdir sorusunun yanıtını maddeler halinde verecek olursak;

 • İşçinin sözleşme yapılırken yanlış bilgiler vermesi
 • İşçinin, işverene ya da işverenin ailesine yönelik olarak ahlak dışı olan konuşmaları
 • İşçinin yapmış olduğu cinsel taciz
 • İş ile ilgili gizli bilgilerin başkalarına aktarılması, hırsızlık vb. diğer güven sarsıcı davranışlarda bulunmak
 • İşçinin 7 günden fazla hapis cezası alması veya ertelenmeyen hapis cezasına çarptırılması
 • İşçinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri kendisine hatırlatılmasına rağmen yapmaması
 • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi

Sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi başlıklı makalemizin son kısmında ise, işyerinden kaynaklı fesih sebeplerinden bahsedeceğiz.

İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Sebepleri

İşin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri, hüküm gerekçesinde verilen örnekler şu şekilde olmaktadır;

 • Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması
 • İşyerinin daraltılması
 • Yeni teknolojinin uygulanması
 • İşyerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi
 • Bazı iş türlerinin kaldırılması
 • Diğerleri

İş anlaşmalarının feshedilmesi konusu, bu yazımızda ve internet sayfamızda yer alan diğer makalelerde de belirttiğimiz gibi çok kapsamlı olarak incelenmelidir. İşçi açısından, işveren açısından ya da işin gereklilikleri açısından değerlendirilmesi gereken bu konuda, feshin gerçekleşmesinde uygulanması gereken haklarda olmaktadır.

Sözleşmenin işveren tarafından feshedilmesi ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü İş Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Tehditte Yapılabilecek Koruma Yöntemleri için tıklayınız.

By |2020-08-18T14:17:09+00:00Mayıs 8th, 2020|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment