Pek Kötü Davranışta Zamanaşımı

Anasayfa » Tüm Yazılar » Pek Kötü Davranışta Zamanaşımı

Pek Kötü Davranışta Zamanaşımı

Pek Kötü Davranışta Zamanaşımı

Pek kötü davranışta zamanaşımı süresi var mıdır? Zamanaşımı süresi, olayın yaşandığı ya da öğrenildiği tarihten başlayarak belirli zamanda sona ermesi durumudur. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu süre içerisinde, dava açma hakkını kullanmayan kişilerin daha sonrasında da, dava açma hakkı bulunmamaktadır. Türk Medeni Hukuku kapsamında pek çok davanın zamanaşımı süresi vardır. Pek kötü davranışta bunlardan birisi olmaktadır.

Kötü davranış sebebiyle açılan boşanma davasında hak düşürücü süreler şu şekilde olmaktadır; Pek kötü davranışın öğrenilmesinden başlayarak altı ay ve kötü davranışın yapılmasından sonra 5 yıl olmaktadır. Kanun koyucunun belirlediği bu süreler, hak düşürücü süreler olmaktadır. Belirtilen bu süreler içerisinde açılmayan davalar, pek kötü davranışta zamanaşımı sebebiyle açılamaz yani reddedilir.

Pek Kötü Davranışla Anlaşmalı Boşanma

Pek kötü davranışla anlaşmalı boşanma davası yapılabilir mi? Pek kötü davranış sebebiyle açılan boşanma davasının devamı sırasında davalının davanın herhangi safhasında davayı kabul etmesi ile taraflar anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirebilir mi? Bu soruya olumsuz olarak yanıt vermemiz mümkündür. Pek kötü davranış sebebiyle açılan boşanma davasında ancak usulüne uygun şekilde yapılacak bir ıslah halinde anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesine olanak vardır.

Eşler sadece 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166 hükmüne göre açılmış bir davanın herhangi safhasında anlaşmalı boşanma davasını gerçekleştirebilirler. Pek kötü davranışın şekli olarak incelemesini yaparak, pek kötü davranış başlıklı makalemize devam edeceğiz.

Pek Kötü Davranışın Şiddeti

Pek kötü davranışın şiddeti TMK madde 162’de yer almaktadır. Bu davranışın özel ve mutlak bir boşanma sebebi olması başka anlatımla davalı tarafından gerçekleştirilen pek kötü davranışlar sebebiyle ortak yaşamın davacı ile çekilmez hale gelmiş olup olmadığı araştırılmayacağından pek kötü davranışın zulüm veya işkence boyutunda olması gerekmektedir.

Tekrarlanmamak koşulu ile tokat ve hafif yaralama gibi davranış şekli, zulüm ya da işkence sayılmamaktadır. Zulüm ve işkencenin ise, pek fena muamele kavramına sokulabilmesi için tekrarlanması şart değildir. Pek kötü davranışın eşe ıstırap veren ve onun sağlığını bozacak şekilde bir ağırlıkta olması gerekir.

Pek kötü davranışta zamanaşımı ve diğer boşanma davası konuları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Beylikdüzü Avukat ile görüşerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Tarafların Boşanmaktan Vazgeçmesi makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-03-24T11:48:51+00:00Mart 21st, 2020|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment