Yakalanan Kişinin Hakları

Anasayfa » Tüm Yazılar » Yakalanan Kişinin Hakları

Yakalanan Kişinin Hakları

Yakalanan Kişinin Hakları

 • Yakalanan kişinin hakları neler olmaktadır? Yakalama, koruma tedbirlerinden biri olmaktadır. Türk Ceza Kanunu kapsamına göre, toplumun huzur ve düzeninin bozulmasına sebep olan kişilerin yakalanarak, tutuklanmasına karar verilebilir. Kanunda yer alan tutuklama görevini kolluk kuvvetleri yapabileceği gibi, 3. Kişilerde yapabilir. Ayrıca yakalanan kişinin;
 • Yakalanan kişiye neden yakalandığı ve hakkında yapılan suçlamalar, en kısa sürede bildirilmelidir
 • Şüpheli veya sanık hakkında yakalama işlemi yapıldığında, gözaltına alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında bu durum yakınlarını en kısa sürede bildirilmelidir
 • Yakalanan kişiye suç ayrımı gözetilmeksizin, bütün hakları açıklanmalıdır
 • Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması ya da zor kullanılarak yakalanması hallerinde doktor kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumu belirlenmelidir

Yakalanan kişinin hakları, TCK gerekliliğince suç ayrımı yapılmadan yerine getirilmelidir.

Çocuklarla İlgili Yakalama

Çocuklarla ilgili yakalama ve gözaltı bakımından özel ve sınırlı bir düzenleme olmaktadır. Buna göre;

 • Fiili işlediği zaman on iki yaşını doldurmamış olanlar ile on beş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler, suç nedeni ile yakalanamaz. Hiçbir şekilde suç tespitinde kullanılamaz
 • On iki yaşını doldurmuş, ancak on sekiz yaşını doldurmamış olanlar suç sebebi ile yakalanabilirler
 • Çocuğun gözaltına alındığı anne, baba ya da vasisine haber verilir
 • Kendi talebi olmasa bile müdafiden yararlandırılır
 • Müdafi hazır bulundurulmak şartı ile çocuğun ifadesini alır
 • Diğer işlemler usule göre ayarlanır ve uygulanır

Yakalanan kişinin hakları başlıklı yazımıza devam ederken, suçtaki şüpheden bahsedeceğiz.

Kuvvetli Suç Şüphesi

Kuvvetli suç şüphesi, şüpheli ya da sanığın tutuklanabilmesi için olması gereken bir unsurdur. Suç şüphesinin kuvvetli olması zorundadır. Basit veya herhangi bir olguya dayanamayan şüphe halinde tutuklama kararı verilemez. Başka bir ifadeyle, sadece soyut şüphe yeterli olmamakta, tutuklama kararı verebilmek için olaylara, somut delillerle dayanan, belli bir yoğunluğa ulaşmış şüphe aranmaktadır.

Kuvvetli şüphe kişinin suçu işlediği hususunda yüksek bir ihtimali gerektirmektedir. Yargılama sonunda sanığın mahkûm olması kuvvetle muhtemel ise, kuvvetli suç şüphesinin varlığından söz edilebilir. Buradaki şüphe, tutuklanmanın talep edildiği veya tutuklamaya karar verildiği andaki kişinin tutuklu kaldığı süre boyunca devam eden bir şüphedir.

Yakalanan kişinin hakları ve diğer ceza davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, Beylikdüzü Ceza Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız Pek Kötü Davranışta Zamanaşımı makalemizi inceleyiniz.

By |2020-08-19T12:41:22+00:00Mart 19th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment