Cumhurbaşkanlığı Suçları

/, Ceza Hukuku/Cumhurbaşkanlığı Suçları

Cumhurbaşkanlığı Suçları

Cumhurbaşkanlığı Suçları

Cumhurbaşkanı, Ülkenin yasal temsilcisidir. Bu sebeple de ona karşı yapılan bütün suç eylemleri farklı şekilde değerlendirilmektedir.Hakaret vb. suçların cezaları, TCK’da özel düzenlenmiştir. Hukuk büromuz tarafından hazırlanan bu makalemizde konu hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz gibi, internet sayfamızda yer alan diğer makale içeriklerinden de konu hakkında farklı bilgilere erişmeniz mümkündür.

Cumhurbaşkanı sıfatı ile görev yapan kişi, ülkeyi temsil eden kişi olmaktadır. Ülkesinin ve halkın çıkarlarını korumak doğrultusunda görevini yapan Cumhurbaşkanına yönelik olarak hakaret vb. davranışlarda bulunmak, Türk Yasaları gerekliliğince suç teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanına yönelik olarak işlenen suçlarda kovuşturma yapılması için, Adalet Bakanlığının onay vermesi gerekir. Adalet Bakanlığının onayı ile kovuşturma evresine geçildikten sonra, cezanın hükmü belirlenebilir. Ayıca bilinmelidir ki; Cumhurbaşkanlığı suçları suçun aleni şekilde işlenmesi durumunda, ceza artırımına uğrar.

Cumhurbaşkanının Görev Ve Yetkileri

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri oldukça geniş bir kapsamdan oluşmaktadır. Birkaç konu başlığı belirtmek gerekirse;

 • Devletin yürütme yetkisi
 • Kanunların açıklanması ve yayınlanması
 • Ülkenin iç ve dış siyasi durumları hakkında, Meclisin bilgilendirilmesi
 • Milletlerarası antlaşmaların onaylanması ve bu durumun halka ilan edilmesi
 • Milli güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulanması
 • Anayasa değişikliklerine ilişkin olan Kanunların gerekli görüldüğü takdirde halk onayına sunulması
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlanması ve kullanılması
 • Gerekli olan uygulamalarda ceza aflarının hazırlanması
 • Kanunların doğru şekillerde uygulanabilmesi için kararnamelerin çıkartılması
 • Seçme ve atama görevlerinin belirlenmesi gibi uygulamalar, Cumhurbaşkanının görev ve yetkisi kapsamında olmaktadır.

Cumhurbaşkanına dair olan suçları açıkladığımız makalemizin son kısmında ise, Cumhurbaşkanına yönelik cezai sorumluluktan bahsedeceğiz.

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu, Madde 105’te yer almaktadır. Bu madde gerekliliğince;

 • Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması talep edilebilir.
 • Soruşturma açılmasına karar verilmesi dâhilinde, Meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak olan 15 kişilik komisyon tarafından soruşturma yapılır.
 • Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içerisinde Meclis Başkanlığına sunmakla yükümlüdür.

Cumhurbaşkanlığı suçları ve Cumhurbaşkanına hakaret suçları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Ceza Avukatları ile iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Eşin Mirasçılığı hakkında bilgi almak için bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-18T12:25:37+03:00Temmuz 20th, 2020|Bilgilendirme, Ceza Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment