Evlilik Tazminatı Yeni Yasa

/, Bilgilendirme/Evlilik Tazminatı Yeni Yasa

Evlilik Tazminatı Yeni Yasa

Evlilik tazminatı yeni yasa tasarısı var mı? Evlilik tazminatı yasasına dair olan kanun maddesi nedir? Evlilik tazminatı, iş kanunları içerisinde yer alan bir kanun uygulamasıdır. Kanun koyucunun belirlemiş olduğu doğrultu da, sadece kadın işçi geçerli olan evlilik birliğini kurarak bu haktan faydalanabilir. 1475 sayılı Kanunun 14. Maddesinde, kadın işçiye dair düzenlenen bu kanun, evlilik birliğini kuran kadın işçinin, tazminat hakkından faydalanarak işten ayrılabileceğini açıklamaktadır. Fakat aynı kanun bu durumun belirli şartlara bağlandığını da açıklamaktadır. Madde içeriğinde belirtilen şartlar;

  • Resmi olarak geçerli bir evlilik olmalıdır
  • Kadının işyerinde 1 yıldır çalışıyor olması gerekir
  • Evlilik birliği kurulduktan sonra, 1 yıl içerisinde bu nedene bağlı kalarak istifa edilmelidir

Evlilik Tazminatı Ne Kadar Sürede Alınır

Evlilikten dolayı oluşan tazminat hakkından erkek işçi yaralanamaz. Ayrıca sadece kadının yararlanmış olduğu bu hak için, geçerli olan zaman aşımı süresi olmaktadır. Kadın işçi, evlilik tarihinden itibaren başlayarak 1 yıl içerisinde, evlilikten dolayı oluşan tazminat hakkını talep edebilir. 1 yıllık süre dolduktan sonra, işçinin bu haktan yararlanması olanaksız olur. Evlilik tazminatı yeni yasa kapsamları da bu şekildedir.

1 yıllık süre hak düşürücü süredir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Kadın işçi bu nedene dayanarak işten çıktığı zaman, sadece kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bunun harici olarak diğer almadığı ek alacaklarını alabilir. Fakat ihbar tazminatı alamaz ve ihbar süresine de uyum sağlamaz. Yani işçi, istifasını verdikten sonra onaylanır ve iş akdini sonlandırır.

2021 Evlilik Tazminatı Hesaplama

Evlilikten doğan haklardan biri de, kadın işçinin evlilik tazminatıdır. Kanun koyucu kadın işçiye bu hakkı tanırken, kıdem tazminatı alabileceğini de açık şekilde belirtmiştir. Bu nedenle de, alınacak ücret hesaplaması yapılırken, kıdem süresi göz önünde bulundurulur. Yani her yıl için, 30 günlük tazminat hakkı olur ve bu doğrultuda tazminat ücreti alınır.

Evlilik Tazminatı İçin Gerekli Evraklar

Evlilik tazminatı yeni yasa kapsamına göre, bu tazminat hakkının kullanılabilmesi için, bazı düzenlemeler ve belgeler olmalıdır. Bunları belirtmek gerekirse;

  • Resmi olarak evliğin kanıtlanması için, evlilik cüzdanı
  • Evlilikten dolayı işten ayrıldığına dair düzenlenen, istifa dilekçesi

Bu iki temel evrak düzenlemesi olmadan, evlilik tazminatı talebi yapılamaz. Bunlar kanun koyucunun belirlemiş olduğu kesin şartlar olmaktadır.

Evlilik Tazminatı Nasıl Alınır

Evlilik tazminatının alınabilmesi için, kişi ilk önce resmi nikâhla evlenmelidir. Bunun sonrasında bu nedene bağlı olan istifasını yazmalı ve yetkili kişisine iletmelidir. İstifa yazısı düzenlenirken belli başlı açıklamalara dikkat edilmelidir. Konu hakkında örnek teşkil edebilecek bir örnek verecek olursak;

…Tarihinden itibaren kurumunuzda, … görevinde çalışmaktayım. …tarihinde evlendim. 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, evlilik nedeniyle… Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum.

Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım. Saygılarımla,

Tarih İsim- Soy isim

İMZA

Evlilik tazminatı yeni yasa ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, iletişim bilgilerinden yararlanarak hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2021-12-17T15:54:34+03:00Aralık 17th, 2021|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment