İhbar Tazminatı Nedir

/, İş Hukuku/İhbar Tazminatı Nedir

İhbar Tazminatı Nedir

İhbar Tazminatı Nedir

İhbar tazminatı nedir hangi koşullarda ve nasıl alınabilir sorularının yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

İhbar tazminatı, işçiye haber verilmeden ya da İş Kanununa göre belirtilen süre dolmadan çıkışı verildiği durumlarda ödenmesi gereken tazminat hakkıdır.

İşçiler tarafından merak edilen bir soru olan ihbar tazminatı nedir konusu hakkında açıklama yaptıktan sonra, makalemize bu tazminat nasıl hesaplanır hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama işlemi İş Kanunları maddesinde belirlenen ölçütlere uygun olarak yapılmalıdır. İş Kanunu madde 13’e göre; işçi veya işveren, hizmet sözleşmesini Kanun koyucunun belirlediği bildirim sürelerine uygun olmadan sona erdirirse, bildirim sürelerine ait olarak hesaplanacak ücret miktarını ihbar tazminatı olarak ödemek zorunda kalır. İhbar tazminatı, işçinin hizmet verdiği süreye göre düzenlenmektedir.

İhbar tazminatı nedir başlıklı makale yazımıza, bu tazminat hesaplamasında önemli yeri olan süreleri belirterek devam edeceğiz. İş Kanunu’na göre ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreleri belirtecek olursak;

  • 6 aydan az hizmet görevi yapanlar için 2 hafta
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar hizmet süresi olanlar için 4 hafta
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar hizmet süresi olanlar için 6 hafta
  • 3 yıldan fazla hizmet süresi olanlar içinde 8 hafta olmaktadır.

İhbar süresi tespiti yapıldıktan sonra bu süreye denk gelen aylık brüt gelir ve giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden ödenecek miktarın hesaplaması yapılabilir. Buna ek olarak bilinmesi gereken bir durumda şöyle olmaktadır; “Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri bu hesaplamaya dâhil edilir”.

İhbar tazminatı nedir ve hangi koşullarda talep edilir konusunu açıkladıktan sonra, bu konuya ters bir bakış açısı ile hangi koşullarda ödenme yapılamaz sorusunun yanıtını vererek devam edeceğiz.

İhbar Tazminatı Hangi Koşularda Ödenmez

İhbar tazminatı hangi koşullarda ödenmez sorusunun yanıtını, işçi ve işveren taraf da bilmek istemektedir.

Bilindiği gibi, iş akdi İş Kanunu sürelerine uygun şekilde fesih edilmezse tazminat hakkı oluşmaktadır. Fakat İş Kanunun belirttiği hususlar ve Yargıtay’ın uygulamalarında da bazı istisnai durumlarda ihbar tazminatı ödenmemektedir. Bunları belirtecek olursak;

  • İşçinin ölümü halinde
  • İşçinin emekli olması halinde
  • İşverenin bildirim süresine ait ücreti peşin vermesi halinde
  • İşyerinde meydana gelen iş kazası sonrasında işçi tarafından sözleşmenin feshi halinde
  • Belirli süreli iş sözleşmelerinin feshedilmesi halinde

İşyeri Devrinde İhbar Tazminatı

İş Kanununda bir işyeri başka birine devredildiği zaman, devir tarihinden itibaren iş sözleşmelerinin hepsi hak ve borçları ile birlikte devralan kişiye geçer. Bu kanunla birlikte işçi ve işverenin arasındaki anlaşma devam etmiş olur. Bu durumda işyeri devredilse dahi işçinin bütün hakları saklı kalmaktadır.

İhbar tazminatı nedir ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için Büyükçekmece İş Hukuku Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Velayet davası hakkında bilgi sahibi olmak için, bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2020-09-02T12:16:23+03:00Nisan 5th, 2019|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment