İş Akdinin Fesih Sebepleri Ve Sonuçları

Anasayfa » Tüm Yazılar » İş Akdinin Fesih Sebepleri Ve Sonuçları

İş Akdinin Fesih Sebepleri Ve Sonuçları

İş Akdinin Fesih Sebepleri Ve Sonuçları

İş akdinin fesih bildirimleri ve sonuçları hakkında aradığınız bilgilere, iş bu yazı dizimizde ulaşabileceğiniz gibi, hukuk büromuzdan da konu hakkında detaylı görüşmek için destek alabilirsiniz. İş akdinin feshinde geçerli olabilecek sebeplere birkaç örnek madde belirtmek gerekirse;

 • İşçinin kusurlu davranması sebebiyle hastalanması veya sakatlanması
 • İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa yakalanması
 • İşçinin, işverene vaat ettiği yükümlülükleri yerine getirmemesi
 • İşyerinde, işçinin başkasına cinsel tacizde bulunması
 • İşçinin, iş ortamında huzursuzluk çıkartması
 • İşçinin, iş güvenliğini tehlikeye sokması
 • İşverene karşı işçinin zarar verecek hareketlerde bulunması
 • İşçinin tutuklanması
 • İçki bağımlılığı
 • İşçinin gözaltına alınması
 • Zorlayıcı sebepler
 • Diğer unsurlar dâhilinde işverenin derhal fesih hakkı olmaktadır.

İş akdinin fesih sebepleri nelerdir sorusunun yanıtını vermeye devam ederken, bu durumun sonuçlarından bahsedeceğiz.

İş Akdinin Sonuçları

İş akdinin sonuçları nelerdir? Kanun maddelerinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlara dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden itibaren altı iş günü geçtikten ve herhalde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.

Altı günlük sürede günler iş günü olarak sayılacaktır. Araya girecek olan çalışılmayan günler, söz konusu olan süreye katılamaz. Bir diğer süre olan bir yıl, zamanaşımı yani hak düşürücü süredir. Fiilin gerçekleştiği günden başlar ve bir yıl sonrasında bu hak kullanılamaz.

 İş akdinin fesih sebepleri ve sonuçları başlıklı makalemizin son kısmında, iş arama süresi hakkında bilgi vereceğiz.

İşçinin Yeni İş Arama İzni

İşçinin yeni iş arama izni, 1475 sayılı İş Kanunu 19. Maddesinde belirtilmiştir. Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş araması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapmadan vermekle yükümlüdür. Bildirim sürelerinden amaçlanan bu durum Kanun maddelerinde belirtilen fesih süreleridir. Sözü edilen bu süreler asgari sürelerdir. Toplu iş sözleşmeleriyle ve iş sözleşmeleri ile bu süreler artırılabilir. Kanunda belirtilen maddeye göre;” İş arama izni günlük olarak en az 2 saattir ve işçi isterse bu süreleri toplu olarak kullanma hakkına sahiptir”.

İş akdinin fesih sebepleri ve sonuçları hakkında danışmanlık görüşmesi talepleriniz için, Beylikdüzü İş Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan İş Kazası Davasında Zamanaşımı makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2019-10-15T13:13:43+00:00Ekim 14th, 2019|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment