İşverenin Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri

/, İş Hukuku/İşverenin Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri

İşverenin Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri

İşverenin Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri

İşverenin sosyal güvenlik yükümlülükleri 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamında belirtilmiştir. Bu kapsamda yer alan belli başlı kavramları, maddeler halinde belirtebiliriz;

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi
 • İşyerinin devri, intikali ve naklinin bildirilmesi
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi
 • İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmesi
 • İstirahatlı olunan sürelerin bildirilmesi
 • Ücreti ödenmemiş sürelere ilişkin bildirim yükümlülüğü
  • Sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınan raporlar
  • Ücretsiz iznin kanıtı olan, izin belgesi
  • Disiplin cezası uygulaması, tutuklanma vb. belgeler
  • İş sözleşmesi
  • Puantaj kayıtları
  • Diğerleri, işverenin sosyal güvenlik sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Deneme süreli iş sözleşmesi, İş Kanunu madde 12’de yer almaktadır. Deneme süreli iş sözleşmeleri gelecekte kurulacak sürekli iş ilişkisinin testi niteliğinde olmaktadır. Taraflar deneme süresi içinde birbirlerini tanırlar öte yandan işçi işini öğrenir, işveren işçinin verimini ölçer. Başka bir anlatımla ileride geçerli fesih nedeni oluşmadan daha baştan çözüm getirilmiş olur.

Yargıtay deneme süresinin kötü niyetle kullanımını engelleyici isabetli içtihatlar üretmiştir. Haklar açısından da genişletici eğilimi benimsemiştir. Yargıtay öncelikle tarafların deneme süresi içinde bildirim öneline uymaksızın tazminatsız olarak feshi kabul etmektedir. Süre bitiminden sonrada tek bir sözleşme kabul edilmesi gereğini vurgulamıştır.

İşverenin sosyal güvenlik yükümlülükleri başlıklı makalemize devam ederken, işçiden kaynaklanan sebeplerle fesih nasıl yapılır sorusunun yanıtını vereceğiz.

İşçiden Kaynaklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

İşçiden kaynaklı fesih sebepleri nelerdir? Bu sorunun yanıtını, İş Kanunları açık şekilde vermektedir. Bunların birkaçını belirtmek gerekirse;

 • İş arkadaşlarını, işverene karşı kışkırtmak
 • İşini kötü, eksik vb. etkenlerle yapmak
 • İş akışını ağır etkileyecek derecede, iş arkadaşları ile ilişkilerde bulunmak
 • İşin akışını durduracak kadar uzun telefon görüşmeleri yapmak
 • Sıklıkla işe geç kalmak
 • İşini aksatacak şekilde işyerinde dolaşmak
 • Amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik yaşamak, sıkça ve gereksiz olarak tartışmak

İşverenin sosyal güvenlik yükümlülükleri ve diğer iş davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak Avcılar Avukat ile görüşebilirsiniz.

Kat Karşılığı Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-21T12:57:09+03:00Kasım 25th, 2019|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment