Kat Karşılığı Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

/, Gayrimenkul Hukuku/Kat Karşılığı Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kat Karşılığı Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kat Karşılığı Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kat karşılığı sözleşmede dikkat edilmesi gerekenler hakkında birkaç madde belirtmek gerekirse;

  • Arsa payları bağımsız bölümlerin ana bina içindeki konum, büyüklük, yön, vb. kıstaslara göre belirlenen değerleriyle orantılı olarak verilir.
  • Bağımsız bölümlerden her birine tahsis edilen arsa payıdır. O bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma nedeniyle değiştirilemez.
  • Kat karşılığı olan sözleşmede arsa sahibi inşaatın karşılığında bir gayrimenkul hissesi devretmeyi üstlenmektedir. Bunun için bu sözleşmeler tapu dairesince veya noter tarafından düzenlenmelidir. Türk Medeni Kanunları gereğince prosedür bu şekilde olmaktadır.
  • İş bu sözleşmenin yapılabilmesi ve sözleşmenin uygulanabilmesi için öncelikle inşaat yapılacak arsanın, inşaat yapılmaya müsait olması gerekmektedir.

Kat karşılığı sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de, Sözleşmeye konu inşaatın başlayabilmesi, inşaat projesi çizilerek belediyeye tasdik ettirilmesine bağlıdır.

Kat Karşılığında Yapılan Sözleşme

Kat karşılığında yapılan sözleşme Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Buna rağmen Borçlar Kanununda düzenlenmiş bulunan eser sözleşmesi ile taşınmaz satımı sözleşmesinin unsurlarını taşıyan bir sözleşmedir.

İş bu sözleşmede, arsa sahibi arsanın belirli paylarının mülkiyetini müteahhide devretmek. Müteahhit de arsa üzerine inşa edeceği binanın belirlenen bağımsız bölümlerini arsa sahibine teslim etmekle yükümlüdür. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulamada çok rastlanan diğer bir türü de, arsa paylarının inşaatın ulaştığı seviyeye göre kısmi olarak devredildiği sözleşmeler olmaktadır. Arsa payları müteahhide inşaatın belli aşamaya ulaşması durumunda ve kısım kısım devredilmekte ya da bu konuda üçüncü kişilere satış için müteahhide yetki verilmektedir.

Kat Karşılığı Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Kat karşılığı sözleşmenin hukuki niteliği hakkında, makalemizin bu kısmında bilgi bulabilirsiniz. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, her iki tarafta karşılıklı olarak borçlu ve alacaklı durumuna girdiğinden, sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Arsa sahibi sözleşme ile kararlaştırılan arsa paylarının mülkiyetini müteahhide devretmek borçluya aittir. Ayrıca müteahhide binayı tamamlayarak belirli bağımsız bölümleri arsa sahibine teslim etmekle yükümlü olan borçlu taraftır.

Kat karşılığı sözleşmede dikkat edilmesi gerekenler ve hazırlanmasını talep ettiğiniz sözleşmeleriniz için, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz. Avcılar Avukat ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

Mirastan Mal Kaçırma Davası yayınımıza göz atabilirsiniz.

By |2020-08-21T12:43:09+03:00Kasım 26th, 2019|Bilgilendirme, Gayrimenkul Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment