Mirastan Mal Kaçırma Davası

Anasayfa » Tüm Yazılar » Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırma davası nasıl açılabilir ve hangi koşullarda yapılır? Mirastan mal kaçırma, mirasçılar arasında sıklıkla yaşanılan bir durumdur. Mirasçıların, bir diğerinin hakkına tecavüz ederek aldığı, miras payına, mirastan mal kaçırma denilmektedir. Bu durum mirasçılar arasında yaşanılabileceği gibi, miras bırakan tarafından mirasçılara yönelik olarak da yapılabilir.

Muris muvazaa, bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesi olmaktadır. Burada yer alan temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemek olmaktadır. Yani miras bırakan gerçekte bağışlamak istediği mallarını satış karşılığında devretmiş gibi göstererek mirasçılarının ilerde dava açmasını önlemek ister. Mirastan mal kaçırma hakkında, farklı bilgiler vererek yazımıza devam edeceğiz.

Muris Muvazaa Davasını Kim Açar?

Muris muvazaa davasını kim açar? Her mirasçı bu davayı açabilir mi ve diğer bilgileri edinmek için, makalemizin bu kısmından faydalanabilirsiniz. Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı elinden alınan her mirasçının bu davayı açabileceği, kanun maddelerinde yer almaktadır.

Bu davayı mirasçılardan her biri tek başına açabilir. Terekenin iştirak halinde olması buna engel teşkil eden bir durum değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Her bir mirasçı, diğerlerinin onayını almadan kendi payının oranında Tapu İptal Ve Tescil Davası açma hakkına da sahiptir.

Mirastan mal kaçırma davası hakkında bilgi vermeye devam ederken, yazımızın son kısmında bu davanın zaman aşımı bilgilerini vereceğiz.

Mirastan Mal Kaçırmada Zamanaşımı

Mirastan mal kaçırmada zamanaşımı süresi var mıdır? Muris muvazaa davası da, miras bırakanın ölümünden sonra açılabilecek davalardan olmaktadır. Türk Miras Hukuku kapsamında yer alan kanun maddelerine göre; “Bu dava da zaman aşımı süresi söz konusu değildir”. Muris muvazaası daha çok Yargıtay kararları çerçevesinde ve öğretiler ile şekillenmiştir.

Muvazaa şartlarının gerçekleşmesi için;

  • Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek ve isteyerek yapılan uyumsuzluk yer almalı
  • Üçüncü kişilere yönelik aldatmaca olmalı
  • Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşmaları gerekir

Mirastan mal kaçırma davası ve diğer miras davaları hakkında detaylı bilgi alabilmek için, Beylikdüzü Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Mal Kaçırma Davası Mahkemesi makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2019-11-28T15:37:53+00:00Kasım 27th, 2019|Bilgilendirme, Miras Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment