Mal Paylaşımında Kişisel Mallar

Anasayfa » Tüm Yazılar » Mal Paylaşımında Kişisel Mallar

Mal Paylaşımında Kişisel Mallar

Mal Paylaşımında Kişisel Mallar

Mal paylaşımında kişisel mallar nelerdir? Ayrıca, mal rejiminin tasfiyesinden önce eşlerin kişisel ve edinilmiş mallarının tespiti için dava açma hakkı var mıdır? Tespit davaları HMK madde 106 ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, metinde yer alan tespit davası yoluyla, mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilebilecektir.

Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamayacaktır. Delil tespiti ise, açılmış veya ileride açılacak olan bir davada ileri sürülecek olan ve gecikmesi nedeniyle kaybolma tehlikesi bulunan delillerin tespiti için başvurulan hukuki bir kurumdur. Mal paylaşımında kişisel mallar nelerdir sorusunun yanıtını açıklayarak, yazımıza devam edeceğiz.

Boşanma Davasında Kişisel Mallar

Boşanma davasında kişisel mallar nelerdir? Kanun maddelerine göre kişisel malları 2 kısma ayırarak inceleyebiliriz. Bunları tablo halinde belirtecek olursak;

  1. Kanuna Göre Kişisel Mallar:
  • Eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına yarayan eşyaları
  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras ile kazandığı mallar
  • Manevi tazminat alacakları
  • Kişisel mallar yerine geçen diğer değerler

2.Sözleşmeye Göre Kişisel Mallar: Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dâhil olmayacağını da kararlaştırabilir.

Mal paylaşımında kişisel mal başlıklı makalemizin son kısmında, paylı mülkiyetten bahsedeceğiz.

Eşlerin Paylı Mülkiyetleri

Eşlerin paylı mülkiyetleri, madde 222’de yer almaktadır. Eşlerin her birinin edinilmiş ve kişisel mallarının yanında, bir de her iki eşin paylı mülkiyetindeki malvarlıkları olabilir. Ayrıca kanun maddesinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Kanunda eşlerin paylı mülkiyetindeki malvarlıkları ile ilgili özel düzenlemeler vardır. Bunları belirtecek olursak;

  • Paylı mülkiyet karinesi
  • Eşlerin paylı mülkiyetteki payları üzerinde yapacakları tasarrufların diğer eşin rızasına bağlı olması
  • Tasfiye sırasında, eşlerin paylı mülkiyetindeki malvarlığında bir yararı olan eş, diğerinin payını alma hakkı tanınması

Mal paylaşımında kişisel mallar ve mal paylaşımı davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Avcılar  Avukat ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Mal Paylaşımı Davasında Bilinmesi Gerekenler makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-01-07T14:29:47+00:00Ocak 6th, 2020|Bilgilendirme, Miras Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment