Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Reddi Miras

Reddi miras Miras Hukuku kapsamında yer alan, isteğe bağlı ve resmi bir işlem olmaktadır. Miras hakkı, miras bırakanın ölümünden sonra doğan bir hak olmaktadır. Miras bırakanın malları, zümre sistemine göre pay dağılımı yapılır. Kişi isteği doğrultusunda, miras payından yararlanma haklarından feragat edebilmektedir. Fakat bu işlemin yapılması için yasal bir süre ve prosedürler vardır.

Bilgilendirme amaçlı hukuk büromuz tarafından hazırlanan makalemizde; reddi miras ve buradaki zamanaşımı kuralları nedir konuları hakkında bilgi vereceğiz. Kanunen miras hakkı, miras bırakanın ölümü ile gerçekleşir ve bu haktan faydalanmak için en temel kural; kişinin fiil ehliyetinin olmasının gerekliliğidir.

Mirasın paylaşılması ve reddi, atanmış ya da yasal mirasçılar tarafından yapılabilir. Atanmış veya yasal mirasçılar “ Mirasın gerçek reddi ve Mirasın hükmen reddi” şeklinde talepte bulunabilirler.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

Mirasın reddi nasıl yapılır konusu, mirasçıların talepleri oluşunca araştırdıkları bir konudur. Miras hukuku, zaman aşımı ve yapılması gereken işlemlerin sıralaması açısından hassas bir dava türü olmaktadır.

Reddi miras için, Sulh Hukuk Mahkemesine yetkilidir. Miras açıldığı zaman, miras direkt olarak yasal ve atanmış mirasçılara geçer. Bu nedenle de mirası reddedebilmek için, reddi miras davası açılması gerekmektedir. Bu davanın açılma süresi, miras bırakanın ölümünden itibaren 3 ay olmaktadır. Eğer ki; mirasçı kendisine bırakılan mirası daha sonra öğrenmişse eğer, bu süre mirasçı olduğunu öğrendiği tarihte başlar.

Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın reddinin sonuçları, Miras Hukuku maddelerinde yer almaktadır. Mirası reddeden yasal mirasçı ya da atanmış mirasçıların payı, zümre sisteminde en yakın olan yasal hak sahibine geçer. Bunlar kişinin alt soyu olmaktadır. Altsoyun hiçbiri mirası kabul etmezse bu pay sonraki en yakın yasal hak sahibi mirasçı olan ölenin sağ kalan eşine geçer. Fakat altsoy ve eş, mirası almayı istemezse, mevcut alacaklar ve borçlar için iflas hükümleri uygulanmaktadır.

Mirası reddi hakkını kullanmak isteyen mirasçı; hâkimden kendinden sonraki pay sahiplerine mirası reddedip reddetmeyeceklerini sormasını isteyebilir. BU durumda ise, mirasçılar taraflarına yapılan bildirime en geç 30 gün içerisinde cevap vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde mirası reddetmiş sayılacaklardır.

Reddi Miras Süresi ve Zamanaşımı

Reddi miras süresi ve zamanaşımı 3 aydır. Bu süre miras bırakan kişinin ölümüyle başlar. Eğer mirasçı, mirasçı olduğunu miras bırakanın ölümünden sonra öğrenmişse bu süre mirasçının mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Miras reddi süresi bittikten sonra artık reddi miras davası açılamaz, mirasçı mirası kabul etmiş sayılır.

Mirasın reddi ve Miras Hukuku davalarınızla ilgili danışmanlık hizmeti almak için, Avcılar Miras Hukuku Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı için bir sonraki yayınımızı inceleyebilirsiniz.

By |2020-09-02T12:35:44+03:00Nisan 3rd, 2019|Bilgilendirme, Miras Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment