Mirasın Reddinde Alacaklıların Korunması

/, Miras Hukuku/Mirasın Reddinde Alacaklıların Korunması

Mirasın Reddinde Alacaklıların Korunması

Mirasın Reddinde Alacaklıların Korunması

Mirasın reddinde alacaklıların korunması konusunu iki şekilde incelemek gerekir. Bunlar;

  • Mirasçıların kişisel alacaklılarının korunması
  • Miras bırakanın alacaklılarının korunması

Mal varlığının aktifi, borçlarını karşılamaya yetmeyen bir mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddedecek olursa, alacaklıları ya da hakkında iflas açılmışsa iflas masası yeterli güvence verilmemesi halinde altı ay içinde reddi iptal ettirebilirler.

Aktifi borçlarını karşılamaya yetmeyen bir mirası reddeden mirasçı, eğer ölümden önceki beş yıl içinde, denkleştirmeye tabi bir kazandırma almışsa bu miktardan, tereke alacaklılarına karşı paylaşmada geri vermekle yükümlü olduğu değerle sorumlu olur. Reddeden mirasçının sorumluluğunun tali olduğu genellikle kabul edilmektedir. Miras hukuku madde 612, 616 ve 618 de mirasın reddi davasında alacaklıların korunması konusu yer almaktadır.

Atanmış Mirasçıların Mirası Reddetmesi

Atanmış mirasçıların mirası reddetmesi, Miras kanunu 611/II’de yer almaktadır. Bu kanun maddesinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; Atanmış mirasçıların mirası reddetmelerinden yasal mirasçılara yararlanırlar, yani onlara tahsis edilmiş olan pay yasal mirasçılara geçer.

Yukarıda belirtilen kural, mirasçı atamayı içeren ölüme bağlı tasarrufta aksine bir hüküm yoksa uygulanır. Örneğin, miras bırakan yedek mirasçı atamışsa, ret halinde bundan yasal mirasçılar yararlanmaz, reddedenin yerini yedek mirasçı alır.

Mirasın reddedilmesi durumda, miras hukuku kanunlarına göre pek çok inceme ve delil talep edilir. Bu istekte yer alan amaç ve çıkarlar değerlendirmeye alınır.

Mirasın reddinde alacaklıların korunması başlıklı makalemizin son kısmında, mirasın reddedilmesinin sonuçlarından bahsedeceğiz.

Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın reddinin sonuçları, mirastan pay hakkı olan ve onların alacaklıları açısından farklı yönlerden incelenmelidir. Yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçıların da bulunması halinde MK 612’nin uygulanması nasıl olacak? Bu konuda üç ihtimal söz konusu olur.

  • Sadece atanmış mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa, MK 612 uygulanmaz. Bu halde onların payı terekeye geri döneceği için, ret durumundan yasal mirasçılar yararlanır
  • Hem yasal hem de atanmış mirasçıların tümü mirası reddedecek olursa MK 612 uygulanır ve resmi tasfiyeye gidilir
  • Sadece yasal mirasçılar mirası reddederler, atanmış mirasçılar mirası kabul edecek olursa MK 612 uygulanmaz.

Mirasın reddinde alacaklıların korunması ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapabilmek için, Avcılar Avukat ile iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Mirasın Reddinin Hakkının Düşmesi makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-08-21T12:26:04+03:00Kasım 29th, 2019|Bilgilendirme, Miras Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment