Onur Kırıcı Davranış

Anasayfa » Tüm Yazılar » Onur Kırıcı Davranış

Onur Kırıcı Davranış

Onur Kırıcı Davranış

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açılabilir mi? Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, boşanmanın gerçekleşebilmesi için, kanuna uygun bir maddeye dayanması gerekmektedir. Ayrıca belirtilen sebebinde ispat edilmesi gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu madde 162’de yer alan bu boşanma sebebi, kanunlara göre geçerli boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır. Bu şekilde olan davranış, pek çok şekilde yapılabilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamına göre, bu sebeple açılan davalar hem özel, hem de mutlak boşanma sebebi içeriğinde yer almaktadır. Bilinmelidir ki, her türlü onur kıran davranış, boşanma sebebi olmamaktadır. Yaşatılan bu vakıanın niteliği, şiddeti, kapsamı, şekli ve diğer unsurları birleştirilerek onur kırıcı sayılıp, sayılmayacağına karar verilir.

Onur Kırıcı Davranışın Şekli

Onur kırıcı davranışın şekli, mahkemenin kararı açısından da oldukça dikkat edilen bir eylemdir. Bu davranış yazılı ya da sözlü olarak herhangi bir araçla gerçekleşmektedir. Davalı tarafından gerçekleştirildiği kanıtlanmış olan cep telefonundan mesaj, mektup, duvara yazma, pankart asma, gazete ilanı, sosyal medya araçları vb. araçlarla davranış gerçekleşir.

Onur kırıcı davranışın 1 kere bile olması, boşanma davası isteminde geçerli olmaktadır, “Aynı olayın birden fazla yaşanması gerekir” diye bir kural olmamaktadır. Ayrıca bilinmelidir ki; bu davranışın doğrudan davacının kişiliğine yönelik olarak yapılması gerekmektedir. Bu sebeple açılan boşanma davasında, davalının kusurlu olması unsuru da şart koşulmaktadır.

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanmada Zamanaşımı Süresi

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanmada zamanaşımı süresi var mıdır? Onur kırıcı davranışlardan kaynaklı olabilecek boşanma davası hakkı iki şekilde ortadan kalkmaktadır. Bunlar, “Hak düşürücü süre ve af eylemi” olmaktadır.

Bu sebepten dolayı açılan davada tarafların;

  • Boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay
  • Herhalde onur kırıcı davranışın etkili olduğu eylemin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer

Ayrıca bilinmesi gerekir ki; İnsan onuruna aykırı davranış sebebiyle boşanma davasında yer alan süreler hak düşürücü süre olduğu için, hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınacaktır.

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma ve diğer boşanma sebepleri hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, Beylikdüzü Boşanma Avukatı ile görüşebilirsiniz.

Bir sonraki yayınımız olan Onur Kırıcı Davranışta Kusur makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2019-12-04T13:36:58+00:00Aralık 3rd, 2019|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment