Fesihten Sonra Dava Açma Süresi

Anasayfa » Tüm Yazılar » Fesihten Sonra Dava Açma Süresi

Fesihten Sonra Dava Açma Süresi

Fesihten Sonra Dava Açma Süresi

Fesihten sonra dava açma süresi İş Kanunları gerekliliğince belirlenmektedir. Fesih, işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesi akdinin sonlandırılması olmaktadır. İş sözleşmesi sonlandırılırken tarafların uygulaması gereken belli başlı prosedürler vardır. Kapsam dâhilinde bulunan uygulamalara uyum sağlamayan taraf, iş kanunları gerekliliğince cezai işlem uygulamasına tabii tutulur. Arabuluculuk sistemi ve iş davaları sayesinde işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık çözüme ulaşır.

4857 sayılı iş kanunu 20 madde gerekliliğince haksız fesih yapılması sonucunda işçinin, işverene karşı dava açma hakkının süresi 1 ay olmaktadır. Kanunda da yer alan 1 aylık süreç, hak düşürücü süre olmaktadır. Süresinde yapılmayan başvurular, fesihten sonra dava açmanın süresi dolacağı için, hak kaybı yaşanmasına yol açmaktadır.

İş Sözleşmesinin Feshi

İş sözleşmesinin feshi karşılıklı olarak yani işçi ve işverenin anlaşması dâhilinde yapılabileceği gibi, tek taraflı olarak da yapılabilmektedir. İş Kanunlarına göre iş sözleşmesinin tek taraflı olarak feshi gerçekleşebilmektedir. Fakat haksız yapılan her fesih sonucunda, feshi yapan tarafa karşı belirli yaptırım uygulaması olur.

Konu hakkında örnek vermek gerekirse; İşçi, işe başlarken yetenekleri ve bilgileri konusunda doğru bilgi vermezse işveren haklı fesih yapabilmektedir. Ayrıca işveren işçinin özlük hakları konusunda uygulaması gereken unsurları yerine getirmezse de, işçi haklı sebeplere dayanarak fesih hakkını kullanabilmektedir. Görüldüğü gibi, fesihten sonra dava açma süresi ne kadar önemliyse, feshin geçerlilik sebebi de o kadar önemli olmaktadır.

İşe İade Davası

İşe iade davası şartları hakkında birkaç madde belirtecek olursak;

  • Feshi geçersiz olarak yapan kurum ve kuruluşun en az otuz çalışanı olmalıdır
  • Bu davayı açmak isteyen işçinin en az altı aylık kıdeminin olması gerekir
  • İşçi ve işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekir
  • İş sözleşmesinin feshini, işveren yapmalıdır
  • Fesih sebebi haksız bir sebebe dayanmalıdır

İşçinin işe iade sebebi ile dava açması için, iş mahkemelerine başvuru yapması gerekmektedir. İş mahkemesinin kurulmadığı adliyelerde ise, asliye hukuk mahkemeleri iş davalarına bakmakla yükümlüdür.

Fesihten sonra dava açma süresi ve diğer iş davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzdan danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

İhbar Tazminatı Alma Hakkı Süresi için, bir sonraki yayınımızı inceleyiniz.

By |2020-04-21T14:45:46+00:00Nisan 20th, 2020|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment