İş Kazası Tazminat Davaları

Anasayfa » Tüm Yazılar » İş Kazası Tazminat Davaları

İş Kazası Tazminat Davaları

İş Kazası Tazminat Davaları

İş kazası tazminat davaları pek çok şekilde değerlendirilebilir. BU tarz davaların incelenme ve açılma şekilleri birbirinden farklı olmaktadır. İş kazası davalarını; ölümlü, yaralı, psikolojik vb. yönlerden inceleyerek maddi tazminat, maddi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı isteyerek açılabilir.

İş güvenliği, işverenin sorumluluğu altında olmaktadır. İşyerinde belirli incelemeler yapılmalı ve bu konuda iş güvenliği uzmanlarından destek alınmalıdır. Tazminat davaları; bir işverenin, işyerinde çalışan işçinin iş ilişkisi sebebi ile yaralanması veya ölümü halinde, işverene açılan dava olmaktadır.

İş Kazası Sayılan Durumlar

İş kazası sayılan durumlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yer almaktadır. Bunları birkaç madde halinde belirtecek olursak;

  • İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. İşçinin ne şekilde yaralandığı veya öldüğünün önemi yoktur.
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin görevli olarak işyeri dışında başka yere gönderilmesi sırasında yaşanılan her durum iş kazasıdır ve işçi iş kazası tazminat davalarını açma hakkına sahiptir.
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işçi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay iş kazasıdır.
  • Emziren kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı kazalar iş kazasıdır.
  • İşçinin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen her türlü kaza iş kazasıdır.

İş kazası tazminat davaları başlıklı makalemize, iş kazasının oluşması ile birlikte yapılması gerekenleri belirterek devam edeceğiz.

İş Kazasının Gerçekleşmesi Halinde Yapılması Gerekenler

İş kazasının gerçekleşmesi halinde yapılması gerekenler olmaktadır. BU durumun meydana gelmesiyle birlikte işçi ve işverene bazı hususlarda yükümlülükler doğmakta, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ise tarafların sorumluluğuna neden olmaktadır. Burada bahsi geçen yükümlülükleri belirtmek gerekirse;

  • İş kazasıyla birlikte sağlık müdahalesi gerçekleştirilir.
  • İşyeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılır ve imzaları alınır.
  • Kaza, bağlı bulunan kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilir.
  • Kaza, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilir.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi (Zamanaşımı)

İş kazasından dolayı tazminat davası açma süresi, diğer bir söylemiyle zamanaşımı süresi; iş kazasının olduğu tarihten itibaren 10 yıldır (BK m.146). İş kazası neticesinde yaralanma (maluliyet) ya da ölüm olması arasında genel zamanaşımı bakımından herhangi bir fark yoktur.

İş kazası tazminat davaları ve İş Hukuk davalarınız için, Esenyurt İş Hukuku Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıda belirttiğimiz maddeler doğrultusunda kişinin kaza geçirmesi ya da geçirilen kazanın ölümle sonuçlanması halinde tazminat istemi ile iş kazası tazminat davaları açılabilir.

Bir sonraki yayınımız olan Bileşik Suç Nedir makalemizi inceleyebilirsiniz.

By |2020-09-02T13:55:14+00:00Mart 30th, 2019|Bilgilendirme, İş Hukuku, Miras Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment