İşçi Hakları

Anasayfa » Tüm Yazılar » İşçi Hakları

İşçi Hakları

İşçi Hakları

İşçi Hakları İş Kanunları arasında belirlenen maddelerle tasarlanmıştır. İşçi ve işveren arasında yaşanılabilecek sorunlar için gerekli bir önlem aşaması olarak tasarlanmıştır bu yasa. Yinede aynı işyerinde bulunan işçi ve işveren arasında çözümsüz yaşanan sorunlar olursa, Kanun koyucunun belirlemiş olduğu bu hükümler uygulanır.

İş Kanunda belirlenen en yeni tasarıda Arabuluculuk sitemi olmaktadır. Bu tasarı dâhilinde; işçi ve işveren yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı ilk olarak Arabulucu ile görüşme yapacaklardır. Bu sistem dâhilinde uzlaşmaya varılmazsa İş Davası açılacaktır. İş Kanunu maddeleri işçi hakları ve işveren haklarını korumakla yükümlüdür. Kanunla belirlenen bu düzenleme ile ilgili olarak mahkeme açma gereğiniz olursa Asliye Hukuk Mahkemesi ya da bu mahkemenin niteliğini taşıyan mahkemeye başvurmanız gerekmektedir.

İşçi Hakları Kapsamı

İşçi hakları kapsamı birçok terimi belirtmektedir. İşçi ve işveren, işe başlarken bir iş sözleşmesi dâhilinde belirli kurallar çerçevesinde iş yürütmeye başlarlar. Bu sözleşme işçi hakları nelerdir ve neleri kapsar gibi maddeleri de belirtmektedir. İşçi haklarıyla ilgili en önemli olan madde başlıklarını belirtecek olursak;

 • Maaş ödemesi
 • Haftalık tatil
 • Ara dinlenme zamanı
 • Sosyal sigorta
 • Fazla mesai ücreti
 • Yıllık ücretli izin
 • Resmi tatil ve bayram tatilleri
 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • İşe iade
 • Maddi ve manevi zararların tanzimi
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
 • Doğum izinleri
 • Yeni iş arama izni
 • Çalışma belgesi alma
 • Ücretli mazeret izni kullanma
 • İşyerinde eşitlik ilkesi
 • Çalışma koşullarında esaslı değişikliklerden dolayı oluşan haklar

İşçi hakları oldukça geniş bir yere sahip olmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda işçiler hakları ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmayı istemekten yanadır. Ülkemizde işçinin çalışması için verilmesi gereken en alt maaş ücreti asgari ücret olmak durumundadır.

İşçi Hakları Tazminat

İşçinin, çalıştığı süre boyunca hak ettiği maddi ve manevi hakları mevcuttur. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı bunlar arasında yer almaktadır.

İhbar tazminatı hem işçiyi hem de işvereni kapsayan bir konudur. Çalışana işi bırakmadan belli bir süre önce; işverene de işçiyi işten çıkartmadan belli bir süre önce haber verme sorumluluğu getirir.

Kıdem tazminatı ise işçi haklarının en önemli konuları arasında yer almaktadır. İşçilerin keyfi veya önemsiz nedenler ile işten çıkarılmalarının önünde frenleyici bir işlevi bulunan kıdem tazminatı haksız bir nedenle işten çıkarılan ya da haklı bir sebeple işinden ayrılan işçinin işverenden alacağı paradır.

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Hakları

Asgari ücretle çalışan işçinin hakları kanunlara göre belirlenmiştir. Asgari ücretin altında eleman çalıştırmak kesinlikle yasaktır. 4857 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınan asgari ücret ödemeleri, en geç bir ay içerisinde yatırılmak zorundadır. 20 günden fazla geciken ödemelerde asgari ücretli çalışaniş görme edimini yerine getirmekten kaçınma hakkına sahiptir. Aynı sebeple hizmet akdini feshetme ve kıdem tazminatı hakkına da sahiptir.

İşçi hakları ve iş davalarınız hakkında detaylı bilgi almak için Büyükçekmece İş Hukuku Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

İş davası nedir sorusunun yanıtı için, bir sonraki yayınımıza göz atabilirsiniz.

By |2020-09-02T14:24:01+00:00Mart 28th, 2019|Bilgilendirme, İş Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment